(Nettavisen) - Nå slipper folk å se denne regningen igjen, sa finansminister Siv Jensen da omleggingen av kringkastingsavgiften ble kjent i vår.

Men i 2020 kommer skatten som erstatter lisensen. Og den rammer alle som har inntekt, nærmere bestemt 4,370 millioner skattebetalere - dette er langt flere enn antallet som har fått lisensfaktura fra NRK.

Med begrunnelse i sosial utjevning vil den nye skatten slå ulikt ut i ulike inntektsgrupper, og utgjøre fra 200 til 1700 kroner, ifølge forslaget om finansieringsmodell, som er basert på en reduksjon i personfradraget på 7700 kroner.

Mange vil komme bedre ut av den nye ordningen enn med NRK-lisens. For eksempel vil en enslig forsørger og andre enslige spare om lag 1.500 kroner i året. Minstepensjonister betaler ikke skatt og vil spare hele NRK-lisensen med den nye ordningen.

Gladnyhet for minstepensjonister

I Statsbudsjettet for 2020 (se side 103) avstår regjeringen fra å beregne nøyaktig hvordan NRK-finansieringen, under henvisning til at en god beregningsmodell ikke foreligger ennå, men skriver dette:

«Husholdninger med én skattyter som i dag betaler kringkastingsavgift, vil komme klart bedre ut. Det gjelder særlig enslige pensjonister med minste pensjonsnivå, som skjermes for skatt på pensjonen.»

Dette gjelder altså pensjonister som ikke har inntekt utover minstepensjonen:

- Ved utgangen av 2018 var det i underkant av 145 000 minstepensjonister. Vi har ikke tall på hvor mange av disse som ikke påvirkes. De av disse som ikke har andre inntekter enn minstepensjonen, vil ikke få økt skatt. Grensen for å betale skatt på alderspensjon ligger noe over minstepensjon. Det vil derfor også være noen andre alderspensjonister enn minstepensjonister som ikke får økt skatt, sa Atle Simonsen, statssekretær for Siv Jensen, til Nettavisen Økonomi i vår da nyheten om omleggingen ble kjent.

Dyrere for alle som bor sammen

For ektepar eller familier med to inntekter spiller lisensfrafallet liten rolle:

«De fleste husholdningene med to skattytere som i dag betaler kringkastingsavgift, vil få om lag uendret disponibel inntekt.»

For personer som ikke har hatt TV-apparat og dermed ikke har betalt NRK-lisens, betyr den nye NRK-finansieringen økt skatt:

«Husholdninger som i dag ikke betaler kringkastingsavgift og påvirkes av lavere personfradrag, vil komme dårligere ut.»

Slik blir skatten

Da det tidligere i år ble kjent at regjeringen vil legge om NRK-finansieringen, ble følgende beregning lagt til grunn, basert på eksisterende lisensavgift og anslag fra Finansdepartementet:

Alle som bor minst to voksne sammen og tjener minst 350.000 i året hver blir kostnaden for NRK høyere: minst 3400 kroner, sammenlignet med 3039 kroner i lisensavgift i 2019.

Beregnet skatt i øvrige inntektsgrupper:

200.000 - 250.000: 1400 kr.250.000 - 350.000: 1600 krOver 350.000: 1700 kroner