Slik blir trafikkavviklingen når ny jernbane føres fram ved Kransen

Riksvei 19 blir trolig ikke berørt, mens Fjordveien skal legges om og holdes åpen for trafikk gjennom hele anleggsperioden for ny jernbane i Moss.