Vær oppmerksom på at Moss og Rygge er slått sammen til én kommune i det nye fylket Viken.

I en pressemelding fra NAV står det skrevet at ledigheten i Moss ligger på 3,3 prosent. Det er lavere enn henholdsvis Fredrikstad og Halden, som ligger på 3,9 og 3,7 prosent. I regionen Øst-Viken har Sarpsborg høyest arbeidsledighet med 4 prosent. I Råde, Våler og Vestby ligger ledigheten på 3, 2,7 og 2,4 prosent.

Ledigheten var størst i aldersgruppen 30-39 år, med 3 001 ledige personer i Øst-Viken. Antall unge ledige under 30 år er 2 985. I januar var det 4 567 ledige stillinger i regionen Øst-Viken. Det var desidert flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, med et antall på 1 119 i januar. Innen yrkeskategorien butikk- og salgsarbeid var det kun 365 ledige stillinger, men 1 380 helt ledige personer.