(Broom) Fortsatt utgjør biler som går på bensin eller diesel det aller meste av den norske personbilparken. Selv om antallet elbiler her i landet har økt til godt over 200.000 etter den eksplosive salgsøkningen de siste årene, ruller det fortsatt mer enn 2,5 millioner biler som går på fossilt drivstoff på veiene.

Overvekten av fossile biler vil komme til å vare i mange år ennå, selv om elbilene vil fortsette å øke raskt i antall.

For alle som kjører fossile biler, kan drivstoffutgiftene være en stor utgiftspost hvert år. For tiden er det ikke urealistisk å regne med en snittpris på rundt 17 kroner literen for bensin, og cirka en krone mindre for diesel. Dette blir naturligvis mer merkbart jo mer man kjører, og for pendlerfamilier i distrikts-Norge kan drivstoff bli en veldig tung post på familiebudsjettet.

Mulig å spare mye

Litt avhengig av hvor man bor, og hvilken distanse pendleren i familien kjører til og fra arbeidssted, kan den årlige kjørelengden bli ganske langt over snittet. En slik familie vil ofte ha to biler for å få hverdagen til å gå opp. På bygda går det ikke busser og trikker hvert 10. minutt – her er bilen helt nødvendig for at hverdagen skal fungere.

For dem som følger litt med, og som er flinke til å planlegge, er det imidlertid mulig å spare MYE penger på drivstoff ved å utnytte de korte periodene i uka da prisene er lavest. Fra høyeste til laveste literpris kan det i den samme uka skille opp til 3 kroner eller mer pr. liter. Det blir penger av dette, dersom man er flink til å passe på!

Opp til en sydentur spart

Vårt regnestykke viser at en pendlerfamilie med to biler lett kan spare mange tusen kroner i året ved å være flinke til å utnytte lavprisperiodene. Da har vi regnet med to biler, der nr. 1-bilen er en større familiebil med dieselmotor som går rundt 24.000 kilometer i året til kjøring til og fra arbeidssted, feriereiser og andre familieturer. Nr. 2-bilen er en mindre bensinbil som brukes hovedsakelig lokalt, og kjører ca. 15.000 kilometer årlig.

For enkelhets skyld regner vi et snittforbruk på 0,8 l/mil for begge, og da blir samlet årlig drivstofforbruk 3.120 liter. Hvis alt drivstoff fylles i lavprisperiode, vil familien i beste fall spare 9.360 kroner i året, om vi regner med en besparelse på 3 kroner pr. liter. Og selv om besparelsen er bare 2,50 kroner pr. liter, blir det fortsatt nærmere 8.000 kroner spart.

Det er fort en ekstra sydentur, det!

Kø ved pumpene

Mandag formiddag er ofte en smart tid å fylle tanken på. Den som er mye på farten ser lett dette. Forleden mandag sto det en literpris på kr. 14,29 for 95 oktan blyfri og kr. 13,13 for diesel hos Shell på Roa, en døgnåpen og populær bensinstasjon ved E16.

– Vi merker godt at trykket øker kraftig på sånne dager ja, sier daglig leder Hilde Braastad til Broom.

– Vi har stort sett lave priser hver mandag formiddag, og da går det unna med kø ved pumpene. Når prisen er så mye som 3 kroner under «normalen» skal alle fylle tanken, sier hun.

Folk er svært bevisste

Shell Roa er en av fem Shell-stasjoner som driftes av retailer Alexander Myrseth. I tillegg til Roa, har han stasjoner på Rommen, Grorud, Vinger og Gjerdrum.

Han understreker at drivstoffprisene settes sentralt, avhengig av konkurranseforhold, beliggenhet med mer, og forskjellene kan være store fra sted til sted.

– Hvor flinke er folk til å benytte seg av de laveste drivstoffprisene?

– Det trykket vi opplever på dager med særlig gunstige literpriser, synes jeg tyder på at folk er svært bevisste på dette. Ikke minst gjelder det pendlere, som ofte har høy kjørelengde, sier Myrseth til Broom.

Vi har også spurt Shell/St1, og her er deres svar om prissituasjonen på drivstoff:

– Markedet har endret seg og er i endring. Vi i Shell justerer prisene lokalt og regionalt etter markedssituasjonen i de lokale områdene, skriver Daniel, Retail Business Analyst i St1.