Nye krav fra Vegdirektoratet førte til at Viken Fylkeskommune måtte snevre inn til to kjørefelt for alle over Kanalbrua. Det gjorde ikke saken bedre for de trafikale problemene i Moss.

Både fra Logns plass og fra Glassverket presser det på med biler som vil inn i den allerede lange køen fra Jeløy. Problemet oppstår gjerne når trafikken fra Helgerødgata stopper for bilene som kommer fra Logns Plass, selv om trafikken fra Logns Plass har vikeplikt.

En fornuftig løsning kan være å stenge utkjøring fra Longs Plass for privatbiler, i hvert fall i perioder. Helgerødgata bør fortsette rett frem – gjennom rundkjøringen – helt fram til Rådhusbrua. Dette krever at man fjerner deler av rundkjøringa på Kanalbrua. Flettingen kan dermed starte når man er på vei opp Rådhusbra mot Kransen. Nåværende oppmerking må naturligvis fjernes og erstattes.

En slik løsning tror jeg vil skape bedre flyt og bidra til å gjøre trafikkbildet mellom Jeløy og Moss mer oversiktlig.