Gå til sidens hovedinnhold

Slik rammer streiken Sykehuset Østfold

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er brudd i meklingen mellom partene i årets sykehusoppgjør.

På Sykehuset Østfold er 60 medlemmer i Delta tatt ut i streik fra onsdag 29. mai, melder NRK.

Tilsammen er 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus tatt ut av LO Stat. I tillegg tar YS Spekter ut 190 medlemmer i Helse Bergen, ved St. Olav, og sykehusene Sørlandet og Østfold.

De 60 Delta-medlemmene som er tatt ut i streik er spredd over nærmere 40 seksjoner i sykehuset.

Pensjon fra første krone

Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene som i kommunesektoren, der alle ansatte har vært sikret pensjonsopptjening fra første krone siden 2013.

- Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig. Det er svært provoserende at sykehusene nekter noen ansatte den grunnleggende tryggheten som følger med en tjenestepensjonsordning. Det å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter i en pressemelding.

YS Spekter organiserer blant annet assistenter uten formell utdanning, helsefagarbeidere, ambulansepersonell, helsesekretærer, audiografer, merkantilt ansatte, kjøkkenpersonell og portører i sykehusene. En eventuell streik vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Streiken kan føre til at det blir lenger ventetid på sykehuset, og pasientene må påregne at ting ikke flyter like greit som vanlig.

- Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen i en pressemelding.

FAKTA OM SYKEHUSOPPGJØRET

Disse tas ut i streik ettersom partene ikke ble enige innen meklingsfristen midnatt natt til onsdag.

LO Stat har 303 medlemmer i første streikeuttak:

* Oslo universitetssykehus HF: 119 ansatte

* St. Olavs Hospital HF: 51 ansatte

* Sørlandet Sykehus HF: 62 ansatte

* Helse Bergen HF: 71 ansatte

YS-forbundene Delta har 190 medlemmer i første streikeuttak:

* Helse Bergen HF: 53 ansatte

* St. Olavs Hospital HF: 35

* Sørlandet Sykehus HF: 35

* Sykehuset Østfold HF: 60

 

Kommentarer til denne saken