Slik ser planene for Solhøy ut

Planene for Solhøy omsorgsboliger har kommet et steg lenger, og prosjektet står nå ovenfor en faseovergang fra skisse – til forprosjekt.