– Vi ser at barnefattigdommen i Norge, også i Moss, har økt jevnt siden 2001. Dette til tross for økte statlige overføringer, som kommer lavinntektsfamiliene til gode, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) fra Moss.

Han forteller at Regjeringen i 2019 vil legge fram en ny samarbeidsstrategi for barns mobilitet.

Les også: Nå får barnefamilier i Rygge mer å rutte med

Frivilligheten

– Som en del av dette vil vi invitere frivilligheten, sosiale entreprenører, næringslivet og kommunene til å samarbeide om konkrete tiltak, for å sikre at barn i lavinntektsfamilier får de samme mulighetene som andre barn, sier Pettersen.

Samarbeidet skal omfatte lokale løsninger og utfordringer knyttet til bruk av lokaler, finansieringsmodeller og kunnskapsutvikling.

Les også: Mer moro for flere barn

Uutnyttede ressurser

– I denne typen samarbeid ligger det store, uutnyttede ressurser, som kan bidra til å bedre barns muligheter og levekår, tilføyer Pettersen.

Bakgrunnen for Regjeringens nye samarbeidsstrategi er at cirka 100.000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt. Antallet har vært økende siden 2001.

– Hovedgrunnen til dette er at foreldrene ikke er i jobb. Vi må innse at løsningen ikke kun er statlige pengeoverføringer, legger Pettersen til.