Slik velger legene hvem som får hjelp

I et notat sendt ut fra Helsedirektoratet til helsevesenet, fremkommer det hvordan de skal prioritere når det kommer til hvem som skal få hjelp under korona-krisen.