Sløsing med offentlige midler

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommuneøkonomien er under press. Rådmannen i Moss har heist det røde flagget, og varsler om merforbruk på om lag 10 millioner kroner.

Merforbruket skyldes spesielt økte kostnader innen helse og omsorg.

Vi er glade for at uttrykket merforbruk blir brukt. Merforbruket skyldes i stor grad underbudsjettering. Alle som vil, kan på forhånd spå at vedtatt budsjett ikke vil være tilstrekkelig for å kunne yte de tjenester som kommunen er pålagt å yte.

Vi skal ikke gå nærmere inn på dette her, men vi ønsker å rette søkelyset mot det vi oppfatter som sløseri med offentlige midler.

I sak etter sak ser vi at de folkevalgte fatter vedtak som vil bety omfattende bruk av offentlig midler, uten at de legger noen form for konsekvensanalyse til grunn for sine vedtak.

Her er noen eksempler:

  • De folkevalgte var klar til å fatte vedtak om midlertidig bro over kanalen. Vedtaket ble heldigvis stoppet, men faktum var at de etablerte politikerne var klare til å fatte vedtak som ville medført mange millioner i kostnad på et tiltak uten å ha noen formening om effekten tiltaket ville ha.
  • Som en del av planen for avbøtende tiltak for å bedre trafikksituasjonen i Moss, er det nå anlagt to nye busstopp ved Rådhuset. Kostnad er to millioner kroner pr. stk. Dette er gjennomført uten noen form for konsekvensanalyse. 65 prosent av befolkningen i Moss, benytter seg sjelden eller aldri av busstilbudet. Ikke noe sted finner vi vurdering av hvor mange flere som vil benytte seg av buss ved etablering av to nye busstopp ved rådhuset.
  • Det samme ser vi i vedtaket om å bruke en million kroner til gratis busstilbud i tre måneder. Det finnes ingen vurdering av hvor mange som vil la bilen stå for å kunne spare 45 kroner på en bussbillett
  • Det er etablert en sykkelplan i Moss Kommune. Denne er kostnadsberegnet til 500 millioner. Vi kan ikke se at det har blitt foretatt noen konsekvensanalyse som forteller oss hvilken effekt vi kan forvente
  • I planen for avbøtende tiltak for å redusere trafikkproblemene i Moss er det beskrevet en rekke tiltak som til sammen utløser store offentlige midler. Ikke ett av tiltakene har gjennomgått konsekvensanalyser som gir oss grunnlag for å mene noe om effekten av tiltakene
  • I 2015 vedtok bystyret å starte en planutredning av flytting av havna. Hvor mye dette kostet har vi ikke oversikt over. Det vi vet, er at vi fikk en plan som var meget omfattende. I ettertid har havna redusert omfanget to ganger
  • Bystyret vedtok å tillate dumping av masser i Værla. Vi vet alle hvordan det gikk.

Listen kan gjøres lengre, men vi stopper her.

Vi registrerer at de fleste kommunepolitikere roper etter bedre rammebetingelser fra staten. De kan ha mye rett i det, men det fritar ikke kommunepolitikerne fra eget ansvar for riktig bruk av offentlige midler.

De vedtak som fattes lokalt må fattes på bakgrunn av seriøse konsekvensanalyser

Ny Kurs mener det finnes gode muligheter for å få bedre tjenesteyting, men det betinger at vedtak må fattes på tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.