Den 25. mai satte Kystverket punktum for tømmingen av olje fra Nordvard. Det er fjernet anslagsvis 18.000 liter olje fra vraket i Mossesundet. Kystverket karakteriserer operasjonen som vellykket og fremholder at skipet utgjorde en stor miljøtrussel for sundet. Hullene som ble laget i skroget er nå plugget, men vil bli sjekket i løpet av høsten. Kystverket kaller arbeidet med å tømme Nordvard for en spydspiss – fordi man her har funnet en ny måte å fjerne olje fra vrak på. Etaten vil ta med seg erfaringene fra vraket i mossesundet i sitt videre arbeid.

Moss Avis har skrevet en rekke artikler opp gjennom årene om oljeforurensningen fra Norvard. Vraket ligger ikke langt fra den nye badeparken på Verket. Derfor er det viktig at skipet denne gangen er helt tømt for olje. Men det tør ikke Kystverket garantere ett hundre prosent. Etaten går likevel langt i å fremholde at det nå ikke vil lekke mer olje fra vraket. Hullene, som ble boret i skroget under den operasjonen som nå er gjennomført, ble stående åpne etter tømmingen uten at det sivet ut mer olje. Dette virker betryggende. Det er disse hullene som nå er plugget igjen og skal inspiseres om noen måneder.

Men underveis i denne saken har frustrasjonen vært stor over at Kystverket ikke kom raskere på banen. Da oljelekkasjene tiltok utover sensommeren i fjor, fikk ikke Moss kommune noe umiddelbart løfte fra Kystverket om at etaten skulle aksjonere og fjerne oljesølet. I stedet pekte Kystverket på Moss kommune og det interkommunale utvalget (IUA), og mente at de burde kunne håndtere denne hendelsen. Dette til tross for at Kystverket på sine nettsider skriver at de nettopp har ansvaret for akutt forurensning fra skipsvrak langs kysten. Men utover høsten er det tydelig at Kystverket er blitt presset i denne saken. Etaten endrer nemlig gradvis holdning og skjønner alvoret i saken. Dette blir krystallklart da fiskeriministeren kommer på besøk til Moss etter invitasjon fra Moss Ap og lover at Kystverket skal tømme Norvard for olje – klarere kan det ikke sies.

I 2007 fjernet Kystverket 485 tonn olje fra Norvard. I denne siste runden er det tatt opp ca. 18.000 liter olje som etaten selv karakteriserer som betydelige mengder med et stort potensial for forurensning. Med den nye badeparken på Rabben til 70 millioner og Hotell Riviera like ved må håpet være at det nå er ryddet opp i oljesølet fra Norvard en gang for alle. Det vil være en tragedie hvis olje nå driver i land på byens paradestrand.