Gå til sidens hovedinnhold

Snakk om yrkesfag og kompetanse i valgkampen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De politiske partiene har for lengst kvesset alle sine verbale kniver. Nå går de for fullt inn i valgkampen. Det er helt avgjørende for bedriftene at partiene også tar med seg tilgang på rett kompetanse i sekken.

Politikere og politiske partier har stor innflytelse på hvordan tilgangen på fagarbeidere skal bli i årene fremover. Det kan de gjennom å planlegge opplæringstilbudet, finansiere utdanningsløpene, men ikke minst ved å lytte til bedriftenes behov. Det er selvsagt viktig å snakke opp yrkesfagene for å skape stolthet rundt valg av yrkesfag, men det er enda viktigere å gjøre noe konkret for å tette det kompetansegapet som bedriftene opplever.

SEW- EURODRIVE AS, som holder til i Moss, er en kompetansebedrift som produserte systemer og komponenter innenfor industriautomatisering. For at bedriften skal kunne utvikle seg i takt med markedets behov, er den helt avhengig av kompetente fagarbeidere innenfor elektromekaniske fag. Vår erfaring tilsier at fagutdannelsen er et svært godt utgangspunkt å bygge bedriftens spisskompetanse på, kompetanse som vi er avhengig av for å lykkes.

Rapporten "Felles energi- og industripolitisk plattform", som NHO og LO lanserte rett før sommeren, tar opp hvor viktig det er at nettopp kompetansegapet blir tettet. Mangel på rett kompetanse i bedriftene kan nemlig sette både produksjon og arbeidsplasser i fare. Noen bransjer sliter mer enn andre med å få tak i rett kompetanse, men det er spesielt på de områdene der folk med yrkesfaglig opplæring trengs, at utfordringene er størst.

Ulike analyser viser at kompetansegapet i arbeidslivet vil øke på flere områder fremover, ikke minst i bransjer som etterspør fagarbeidere. I tillegg forventes det at konkurransen om den formelle kompetansen vil bli tøffere. I NHOs kompetansebarometer for 2020 oppgir seks av ti bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. For åtte prosent av bedriftene er dette oppgitt å være i stor grad, mens 50 prosent oppgir dette i noen grad. I alle årene NHO har kartlagt kompetansebehovene til medlemsbedriftene, har etterspørselen etter fagkompetanse vært stabil høy.

Hvor er kompetanseutfordringene størst de neste fem årene? Hvilke fagarbeidere, ingeniører og utdanninger har næringslivet mest behov for? Disse spørsmålene er det viktig at politikerne søker svar på og tar med seg inn i valgkampen. Det handler tross alt om verdiskaping og arbeidsplasser, ikke minst for unge mennesker. Det handler om bedrifter og arbeidsplasser i bygd og by. Det handler om å få flere jenter til å velge yrkesfag, om å styrke lærlingordningen, det handler om inkludering og digitalisering. Det handler om å skaffe kompetansen som bedriftene trenger for å ekspandere de kommende årene. Nye næringer trenger ny kompetanse.

"Felles energi- og industripolitisk plattform" synliggjør et stort potensiale for jobbskaping ikke minst i Moss. De som stiller til valg burde derfor lese denne rapporten! Samtidig har vi mange kompetansefortrinn å bygge videre på i vår region og i landet vårt. Tilgang på nødvendig kompetanse en viktig forutsetning for å lykkes med klimaomstilling, industriutvikling, verdiskaping og konkurransekraft. I møte med eldrebølgen, digitaliseringen og med ny teknologi, og i overgangen til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn, må vi satse på kompetanseutvikling for å skape et arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes. Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.