Fra den datoen vil det ikke lenger være mulig å ta kontanter ut og inn fra kontoer i DNB på postkontor eller Post i Butikk, hverken for privatpersoner eller for bedrifter.

Avtalen om banktjenester løp opprinnelig ut ved siste årsskifte, men Posten og DNB var enige om en overgangsordning, slik at det skulle være mulig å benytte tjenesten noe lengre. Nå er avviklingsdatoen satt til 1. juli 2020.

- Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet med resten av bankfellesskapet - noe DNB og Posten har jobbet for i lang tid. Vi er redd for at kunder ikke får dekket sine behov for banktjenester, sier konserndirektør Christian Brandt i Posten i en pressemelding.

Posten har plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet, og er i dialog med myndighetene om dette. Ut 2020 vil banktjenester gjennom DNBs systemer være mulig som tidligere hos landpostbud.

Historiske fakta:

I 1950 ble Norges Postsparebank etablert som Postverkets system for kontobasert betalingsformidling

I 1999 ble Postbanken fusjonert med DNB ASA. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale med Posten Norge. Posten har senere inngått nye avtaler med DNB etter konkurranseutsetting av tilbudet i 2005 og senest i 2013. Avtalen utløp 31.12.2019.

I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett. Fra 2012 ble Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet – ved en lovendring

I dag tilbyr Posten banktjenester gjennom ca 1400 landpostruter og ca 1400 Post i Butikk og postkontor