Søker om skjenkebevilling for 330 gjester

Rådmann innstiller på at Son Drift AS, som skal åpne restaurant i Sjøboden sine tidligere lokaler, får skjenkebevilling.