Renate Isaksen: – Det er mye positivt som skjer på flere arenaer.

Av