Nå har dette bygget fått nye eiere

Den velkjente kølabua som ligger like utenfor Son spa ble nylig overdratt fra Son Kystkultursenter til Museene i Akershus (MiA). Men store endringer i bruk forventes ikke.