I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor. Ifølge undersøkelsen vil 13 prosent oppbemanne, fire prosent nedbemanne, mens 81 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken. Når disse tallene sesongjusteres, gir det sesongjusterte netto bemanningsutsikter på pluss 10 prosent, går det fram av en melding fra Manpower.

– Arbeidsgivere etterspør nye typer ferdigheter, og både legger ned og oppretter nye stillinger. Helhetsbildet er at jobbveksten er god, og optimismen blant norske arbeidsgivere for fjerde kvartal er høyere enn den har vært på åtte år, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Industrisektoren rapporterer om de sterkeste bemanningsutsiktene siden 2011, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på pluss 14 prosent, tre prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og seks prosentpoeng opp fra samme tid i fjor.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, kjenner seg igjen i at medlemsbedriftene øker sysselsettingen.

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, sier Sunde.

Stor-Oslo forventer det sterkeste arbeidsmarkedet på seks år, og rapporterer netto bemanningsutsikter på pluss 15 prosent. Innen Bank & Finans-, Landbruk- og Offentlig sektor forventer arbeidsgivere en jevn ansettelsestakt med utsikter på pluss 12 prosent. Olje og gass rapporterer en netto oppbemanning på 10 prosent og byggsektorens utsikter ligger på seks prosent.

Transport, Lager og Logistikk venter den laveste ansettelsestakten med netto bemanningsutsikter på to prosent.