Nå er det slutt på at de som må pendle til jobb skal straffes slik Solberg-regjeringen systematisk har gjort siden 2013. Regjeringen foreslår i sitt budsjettopplegg for 2022 å øke reisefradraget for de som reiser ut av kommunen for å jobbe. En styrking av pendlerordningen gjør at disse vil sitte igjen med mer penger på kontoen.

I det justerte statsbudsjettet, som ble lagt frem mandag, ønsker Ap/SP-regjeringen å bruke 500 millioner kroner ekstra til å styrke pendlerordningen. Totalt styrkes ordningen med 800 millioner kroner sammenlignet med slik den er i dag.

Forslaget innebærer at flere får pendlerfradrag, og at de som har pendlerfradrag i dag kommer bedre ut ved å få større fradrag. Hvis du for eksempel pendler mellom Moss og Fredrikstad eller mellom Våler og Sarpsborg, så er det snakk om et økt inntektsfradrag på 11 000 kroner som gir 2500 kroner mer i spart skatt. Hvis du pendler fra Moss til Oslo økes inntektsfradraget med 12 200 kroner som gir 2700 kroner mer i spart skatt i forhold til inneværende år.

Fremfor å differensiere bunnbeløpet i reisefradraget geografisk, slik Solberg-regjeringen foreslo, foreslår AP/SP-regjeringen å redusere bunnbeløpet til 14 000 kroner for alle. Regjeringen vil også videreføre forslaget om å erstatte de to satsene i reiseavstandsmodellen med én sats på 1,65 kroner. Det er en forenkling som kommer alle pendlere til gode.

De færreste pendler fordi de vil, pendling er oftest noe man må. For samfunnet er det bra med litt pendling fordi det gir fleksibilitet i arbeidsmarkedet, sikrer økt sysselsetting, spredt bosetting og bedre tilgang på arbeidskraft.

Da er det bare rett og rimelig at samfunnet legger til rette for at pendling skal være så greit som mulig, og også kompenserer noen av de økonomiske ulempene pendling fører med seg.