Gå til sidens hovedinnhold

Spillet om togparkeringen: Det bor mennesker her også

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det planlegges i disse dager en tog parkering som skal betjene Moss stasjon. Bane Nor har over flere år med utredninger og analyser kommet frem til at Gon er det best egnende området sett opp mot fire andre alternativer.

Det er ingen som ønsker en tog parkering i sitt nærmiljø, og det har siden oppstarten av denne prosessen vært en uskreven regel om at de berørte kommuner ikke skal peke på hverandre. Når Moss formannskap fatter et enstemmig vedtak der de ber Bane Nor sette alle alternativene opp mot hverandre på nytt- men ikke inkludere Kambo i analysen, er det nettopp det de gjør. Det er enkelt å peke på nabokommunen når de ikke kan peke på hverandre. For meg vitner dette på mange måter om politikere som er mest opptatt av å vise seg for sine egne velgere og hverandre, mer enn å ta hensyn til en lokalbefolkning som ønsker å få et svar på hva de nå har å forholde seg til.

For det er en grunn for at Bane Nor ikke har valgt Råde alternativene. Selv representerer jeg en av grunneierne for området Løken/Høyda i Råde. Den eneste naturlige høyden i området. En grønn silhuett som markerer seg og kan sees fra flere områder: Grimstadtoppen boligfelt, Jonsten, Burum/Huseby og Sarpebakken. En tog parkering vil ødelegge dette landskapsbilde for alltid, og anlegget vil fremstå som et fremmedelement liggende på et platå i det åpne jordbrukslandskapet.

Som høyeste punkt er Løken/Høyda et naturlig samlingspunkt og rekreasjonsområde for både voksne og barn – for det bor mennesker her også! Under forrige høring ble det samlet inn over 400 underskrifter for å vise at Løken/Høyda er et sted som vi i Råde er glad i og benytter oss av. Området vil miste sin funksjon som friluftsområde for bygdas innbyggere.

Løken/Høyda blir av arkeologer ansett å være et meget viktig felt med høy tetthet av sentrale kulturminner. Det er ikke blitt gjennomført grundige undersøkelser av området siden 1840, og funnene den gang er å finne på Nasjonalmuseet i København.

I tillegg til inngrep i et unikt landskap, er potensialet for nye arkeologiske funn en av årsakene til at Viken fylkeskommune mener Løken/Høyda er et av de minst egnede områdene for tog parkering.

Hva gjelder tog-teknisk funksjonalitet kommer Løken/Høyda i Råde nest dårligst ut grunnet krapp kurve og bratt stigning opp til anlegget. Den gjennomførte konsekvensutredningen til Bane NOR viser hvordan konkurrende alternativ vil gi ytterligere teknisk funksjonalitet og kapasitet til Østfoldbanen ved videreutvikling av Rygge stasjon. Tog-teknisk funksjonalitet og muligheten for fremtidige synergieffekter bør veie tungt når fremtidens tog parkeringer skal bygges.

Så tilbake til kjernen. Bane NOR sitt mandat er å etablere en tog parkering som skal betjene lokaltogene fra Moss stasjon. Å kjøre togene 12 km ut til naboen for å parkere, er ikke gunstig hverken fra et miljø, kostnadsperspektiv eller trafikk på Intercity linjen. Det er heller ikke riktig å la naboen ta alle ulempene knyttet til en forbedring av jernbanetilbudet i Rygge og Moss.

Det er vondt å lese om dem som blir berørt av et slikt anlegg, og jeg har stor respekt for lokalbefolkningen på Halmstad som nå går i dialog for å stille krav til optimalisering av anlegget.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.