FK Eika får bare lånegaranti til kunstgress i denne omgang

FK Eika har søkt Moss kommune om 200 000 kroner i kommunal støtte, men i mandagens formannskap ble søknaden avslått.

FK Eika har søkt Moss kommune om 200 000 kroner i kommunal støtte, men i mandagens formannskap ble søknaden avslått. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

I mandagens formannskap fikk FK Eika kommunal garanti for et banklån på 500 000 kroner. Søknaden om direkte kommunal støtte på 200 000 ble avslått.

DEL

FK Eika fikk sin kommunale garanti for banklånet de skal ta opp i forbindelse med byggingen av en 7-erbane på Krapfoss. Søknaden om 200 000 i kommunal støtte ble avslått på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

– Ingen krise, mener Høyres Tage Pettersen og legger til:
– Så lenge FK Eika søker spillemidler i 2011, kan de ikke få kommunal støtte i 2010. Det vil bli arbeidet med å finne en løsning på tilskuddet i kommunens økonomiplan 2011-2014, sier Tage Pettersen.

Pettersen og partiet er meget positive til kunstgressplanene på Eika og er klare på at kommunen må jobbe for å støtte opp om prosjektet.

Les om kommunens drastiske tiltak i en kriserammet økonomi.

– Dette er den mest gjennomarbeidede og grundige søknaden vi har fått fra et idrettslag i Moss de siste årene. De viser til solid økonomi og er opptatt av å realisere et prosjekt de er i stand til å bære. Dette kommer vi til å gå inn for å støtte, sier Pettersen
.

Han tror imidlertid at rådmannens anbefaling vil være uendret i desember når kommunens økonomiplan skal legges, men han utfordrer FK Eika til å holde politikerne varme.
– Selv om de er fornøyd med å få kommunal garanti på lånet, og bred støtte hos politikerne, kan de ikke ta seieren på forskudd. De må holde trykket oppe mot partiene og politikerne frem til budsjettforhandlingene i desember.
– Selv om prosjektet er meget positivt og så godt som fullfinansiert, er den kommunale økonomien i en slik situasjon at rådmannen vanskelig kan anbefale et økonomisk tilskudd i denne størrelsesorden det søkes om, skriver rådmannen i sin begrunnelse for avslaget.

Les også om miljøvennlig kunstgress her

Artikkeltags