De siste årene har ildsjelene fra Moss jevnlig reist til det afrikanske U-landet med overskuddsutstyr fra Moss Fotballklubb, Kambo IL og Follo Fotball.
Gjennom EduSport har de lykkes i å få fasong på organiseringen av fotball, gjennom lagstreninger, utdanning av trenere og ansvarsdelegering til lokale forbilder og positive ledestjerner.
Samtidig som fotball og idrett i seg selv er en positiv sosial utviklingsarena både for idrettslige og mer livsstilsrelaterte ferdigheter, brukes også idretten til å fange fattige barn og unge inn i et skolesystem de ellers ikke har et tilbud om.

Tre nye skoler

Etter den siste turen kan EduSport glede seg over at prosjektet med kombinert satsing på skole og fotball nå har kommet et langt og viktig steg videre.
– Med god hjelp av Hamar Bispedømme med biskop Rosemarie Köhn i spissen har EduSport nå klart å opprette tre skoler i landsbyer som ligger om lag en times kjøring utenfor hovedstaden Lusaka.
– Skolene er blitt reist hovedsaklig gjennom midler fra Norge, men det er personer i lokalmiljøet i landsbyene som har vært med å bygge skolene, og som også skal lære seg å drifte dem videre. Vi yter hjelp til selvhjelp, forteller Bjørn Grønna.

Satser på flere felt

Ved alle skolene, som primært er for barn i alderen seks til 11 år, er det også anlagt en idrettsplass.
– Vårt mål i EduSport er at barn og unge i Zambia skal få både «sport skills» og «life skills». Med «life skills» menes den uformelle utdanningen som foregår på den sosiale arena. En læringsprosess med andre der en skaffer seg kunnskap og utvikler holdninger og ferdigheter som gir en god oppførsel, forklarer Knut Grønna.
Knut Grønna har i forbindelse med årsstudiet i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo utarbeidet en omfattende rapport om hva organisert idrett brukes til i Zambia.

Geiter som lønn

Etter at skolebygningene nå er oppe og står, er neste utfordring å ansette lærere og lære lokalbefolkningen å drifte skolen.
– Vårt mål er at skolene med lærerlønninger og andre kostnader skal komme inn i en prosess hvor det drifter seg selv, og ikke forblir avhengig av økonomisk støtte fra EduSport og andre organisasjoner.
– Derfor vil vi for eksempel lønne en lærer for ett år gjennom å gi vedkommende fem geiter fremfor penger.
– Geiter har en tendens til å formere seg ganske raskt, og når en lærer som har fått fem geiter har fått ti, skal han/hun gi to geiter tilbake til EduSport, som gir grunnlag for å ansette flere lærere, forteller Bjørn Grønna.

Biskop på geitejakt

– Biskop Rosemarie Köhn har lovet å ta en runde til bønder på hedmarken i håp om at noen kan avse noen geiter til EduSports skoleprosjekt i Zambia.
– Derfor vil jeg henstille til bønder i Moss, Rygge, Råde og Våler om å kontakte meg dersom de har noen geiter til overs, så tar vi de gladelig i mot for å lønne lærere i Zambia, smiler Grønna senior.
– Vi vil generelt ha mer kontakt med alle som ønsker å hjelpe EduSport på alle måter. Så det er bare å ringe Knut eller meg, oppfordrer Bjørn.

Skolemåltid

– Når vi har fått lærere på plass, og skolen er i gang, må vi også sørge for at barna fortsetter å gå der. Derfor må vi sørge for at de i tillegg til å få lærere og skolemateriell også får et daglig måltid på skolen. Det vil bety mye i et land hvor fattigdom og sult er en del av hverdagen, sier Knut Grønna.
Knut og Bjørn Grønna forteller at EduSport vil henvende seg til norske skoleklasser i håp om at noen vil være med å sponse utdanningen av trenere og lærere i Zambia. Et sponsorship på 900 kroner vil kunne dekke utgiftene for en trener ved en av EduSport-skolene for et helt år, kan de fortelle.