Klubben, som har satset hardt for å få en ambisiøs elitesatsing til å gå rundt, har tatt konsekvensen av de forutsatte sponsorinntektene ikke har stått i stil til forventningene under siste del av 2016.

– Vi har blitt tvunget til harde prioriteringer for å redusere kostnadene og sikre den videre driften, sier klubben selv i en pressemelding.

Hovedtrener Vesa Ruuskanen ble første «offer» da den første skruen ble strammet. Han ble løst fra sin kontrakt tidligere i uken, noe klubben selv hevder ikke skyldes de manglende resultatene, men rett og slett er økonomisk begrunnet.

– Vi vil understreke at grunnlaget for avskjedigelsen av Ruuskanen er rent økonomisk og ikke basert på en sportslig vurdering, hevder hockeystyret i pressemeldingen.

I Ruuskanens fravær er det inntil videre spillende assistenttrener Lars Foder som vil overta hovedtreneransvaret for elitelaget.

– Det arbeides med hvordan Foder skal støttes med ledelse av laget under kamper hvor han selv er på isen som spiller, skriver Moss Hockey-styret, og forteller videre at spillerne er informert om situasjonen og at de har taklet dette på en sporty og offensiv måte.

– Fokuset deres er rettet mot de kommende kampene, heter det.

Ny styreleder

– I den krevende økonomiske situasjonen klubben nå befinner seg i, vil det opplagt kreves hard jobbing av mange framover for å stabilisere økonomien og sikre den videre driften, påpeker Moss Hockey-styret, og fortsetter:

– Som et resultat av dette har både styreleder og deler av styret stilt sine plasser til disposisjon, slik at nye krefter kan slippe til.

For hovedtreneren er ikke den eneste som forsvinner i Moss Hockey. Tirsdag trakk nemlig Ivan Rosenborg seg som styreleder, da han på grunn av en endring i jobbsituasjonen sin ikke kan legge ned det som klubben trenger av innsats og involvering i denne vanskelige perioden.

– Vi vil så raskt som mulig kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling der vi kan velge ny styreleder i tillegg til nødvendige nye styremedlemmer, sier Moss Hockey.

Fram til ny styreleder blir valgt, er det styremedlem Ole Moe som vil fungere som klubbens leder.

Han skal dermed lede arbeidet med å etablere Moss Hockeys nye ledelse.

Klubben forteller avslutningsvis at alle i avtroppende roller vil bidra og støtte Moe etter beste evne i denne prosessen.