MFK med ny organisasjonsplan og nytt styre for Yngres avdeling

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet var to saker som ikke ble ferdigbehandlet under sist årsmøte i mars, nemlig den nye organisasjonsplanen og Yngres styre.