Ladies Tour of Norway møter motstand i Indre Østfold, men ønskes velkommen til Moss

I Indre Østfold anbefaler rådmannen å si nei til årets Ladies Tour of Norway. I Moss er derimot rådmannen positiv til at kommunen støtter arrangementet og blir målby for startetappen.