Lokale idrettslag mener kommunen skader frivilligheten: – Må legge ned lavterskeltilbud

Fram til i år har Råde idrettslag og Saltnes Sportsklubb hatt en avtale med Råde kommune om tilsyn av idrettshallene i bygda. Nå skal kommunen selv gjøre denne jobben, noe som får store konsekvenser for idrettslagene.