Sprint-Jeløy har søkt om støtte til nytt garderobeanlegg: ble ikke inkludert i budsjettforslaget til rådmannen

Fotballklubben har søkt om 1,8 millioner kroner til et garderobeanlegg på Refsnesbanen fra nye Moss. – Vi vokser stadig og det er sprengt kapasitet både på banen og garderoben på Bellevue, så vi ser nå på muligheten for å bygge et på Refsnes, sier daglig leder i Sprint-Jeløy, Therese Solhaug.