Idretten bevilges over 17 millioner kroner

- Vedtaket i formannskapet betyr at Nye Bellevue er et langt skritt nærmere realisering, sier Anne Bramo.

- Vedtaket i formannskapet betyr at Nye Bellevue er et langt skritt nærmere realisering, sier Anne Bramo. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Et enstemmig formannskapet gikk inn for 11 millioner for å forberede Mossehallen til elitehåndballens krav, 7,4 millioner til rehabilitering av friidrettsbanen på Melløs, og 250.000 kroner til et forprosjekt for utviklingen av Bellevue.

DEL

Det var altså full politisk enighet om å støtte rådmannens forslag i de tre sakene. Bystyret fatter vedtak i saken om friidrettsbanen og oppgraderingen i Mossehallen 20. juni, mens saken om å bevilge 250.000 kroner til forprosjektet for etablering av to kunstgressbaner med undervarme og flomlys på Bellevue ble sluttbehandlet av formannskapet.
 

Ingen tidsplan

Del på Facebook

Sprint-Jeløy ønsket at formannskapet skulle forplikte seg til en tidsplan for framdriften for Bellevue. Det gjorde ikke politikerne.

Leder av Skole-, oppvekst- og kulturutvalget (SOK), Øivind Tandberg-Hanssen (SV) var tilhører under møtet, og han mener en tidsplan er noe av det et forprosjekt vil komme fram til.

- Jeg har forståelse for Sprints ønske om fortgang i saken, for Bellevue slik det er idag er ikke i god nok stand og ivaretar ikke klubbens behov på en god nok måte. Men, det er viktig å få på plass en utredning, og å gjøre ting i riktig rekkefølge, sier Tage Pettersen (H).

- Det vil være viktig for Sprint å få en oversikt tiden en utbygging vil ta og når den kan komme i gang, med tanke på hvor lenge aktiviteten må flyttes til alternative steder, sier Knut Lindelien (SV).
 

- Veldig glad

- Ja, det høres naturlig ut at en tidsplan blir utarbedet i forbindelse med forprosjektet. Og vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe administrasjonen med opplysninger slik at arbeidet kan gå så fort som mulig. Målet vårt er å kunne sende en søknad om spillemidler i oktober, sier Anne Bramo, daglig leder i Sprint-Jeløy.

- Det er veldig gledelig at formannskapet har gitt tilsutning om 250.000 kroner til forprosjekter. Da har vi kommet et langt skritt videre med å realisere Nye Bellevue, legger Bramo til.
Må handle raskt.

For investeringene i Mossehallen og rehabiliteringen av friidrettsbanen på Melløs, er det om å gjøre å komme fortest mulig i gang.

- Arbeidene i Mossehallen må komme i gang umiddelbart etter bystyret 20. juni. Der er det jo noen krav som må innfris før seriestarten i september. Og arbeidene på Melløs kan også komme i gang så snart det lar seg gjøre. Det realistiske der er vel en byggestart i 2012, sier Annette Thorgersen, fagkoordinator kultur i Moss kommune.
 

Artikkeltags