- Idrettsrådene må samarbeide

foreslår regionalt samarbeid Ordfører Tage Pettersen mener de fire kommunene i Mosseregionen bør se på en felles ansatt for idrettsrådene. Han synes for øvrig at Moss idrettsråd bommer med kritikken mot kommunen. foto geir hansen

foreslår regionalt samarbeid Ordfører Tage Pettersen mener de fire kommunene i Mosseregionen bør se på en felles ansatt for idrettsrådene. Han synes for øvrig at Moss idrettsråd bommer med kritikken mot kommunen. foto geir hansen Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Både ordfører Tage Pettersen (H) og SOK-leder Sindre W. Mork (V) mener Moss idrettsråd bør samarbeide med idrettsrådene i nabokommunene.

DEL

Anbefalingen dreier seg om muligheten til å kunne ansette en sekretær/koordinator/daglig leder i idrettsrådet.

– Jeg tror det vil være til beste for idrettsrådene i både Moss og de tre nabokommunene våre. Og hvis idrettsrådene i de fire kommunene kan sette seg ned og lage en plan over hva de kan bidra med overfor idretten i Mossedistriktet, så tror jeg mulighetene for å få støtte fra kommunene er gode. Vi er i alle fall positive til en slik løsning i utgangspunktet, sier ordfører Tage Pettersen.

– Flere anlegg og idrettslag fungerer jo som regionale, så det er helt naturlig å samarbeide over kommunegrensene om dette, legger Pettersen til.
 

Vil følge opp

Etter tirsdagens ekstraordinære årsmøte i Moss Idrettsråd, yttalte leder Nils Petter Nilsen at Moss kommune måtte ta til fornuft
 

– Jeg ønsker å følge opp situasjonen i idrettsrådet, sier leder av Skole, oppvekst og kulturutvalget (SOK), Sindre Westerlund Mork.
– Jeg synes idrettsrådet må arrangere et møte med idrettsrådene i nabokommunene og alle idrettslagene. Der bør man komme fram til hva idrettsrådene kan gjøre for idretten i regionen vår, hva idrettslagene selv kan gjøre, og hva idrettslagene forventer av idrettsrådet, legger han til.

– Når kan et slikt møte komme i stand, og hvem bør ta inititaivet til det?

– Tiden for et møte er inne nå. Gjerne rett før eller rett i etterkant av det ordinære årsmøtet til Moss idrettsråd som skal være i slutten av mars. Hvis ingen andre tar initiativet, kan jeg godt være pådriveren for å få det til, sier Sindre W. Mork.

Avviser kritikken

Bystyret vedtok i desember å kutte de 45.000 kroner til å delfinansiere en deltidsstilling i Moss idrettsråd fra og med i år. Fra og med neste år vil også driftsstøtten på 50.000 kroner til idrettsrådet bli tatt bort.

Ledelsen i idrettsrådet mener dette er brudd på samarbeidsavtalen som ble inngått mellom kommunen og idrettsrådet 24. mars i fjor.
Det er ikke SOK-lederen og ordføreren enig i.

– Samarbeidsavtalen sier at kommunen bør delfinansiere en deltidsstilling, og at driftsstøtten bør tilstrebes øket. Det står ikke at vi skal. Vi har ikke forpliktet oss til noe, og da kan ikke jeg se at vi bryter avtalen, sier Westerlund Mork.

– Jeg er enig i at vi bør støtte opp så godt vi kan, men vi har vært nødt til å prioritere hardt, og for oss var det mye viktigere å prioritere aktivitetsstøtten til lagene, legger han til.
 

Lite aktivitet

– Det er en vesensforskjell at det står bør, og ikke skal, i avtalen, sier Tage Pettersen.
– De siste årene har idrettsrådet fått tilskudd til daglig leder uten at det har hatt en daglig leder. Derfor bør det ikke være noe problem at de nå ikke får støtte til noe det ikke har.

– Før vi diskuterer størrelsen på den kommunale støtten til idrettsrådet, må idrettsrådet finne ut hva som er oppgavene overfor idretten.
– De siste årene har idrettsrådet ligget lavt og tilsynelatende hatt liten aktivitet. Det kan jo være flere årsaker til det, uten at jeg skal gå inn på det, sier Tage Pettersen.

Artikkeltags