Kutter i aktivitetsstøtten til lag og foreninger

 Fra høyre: Tage Pettersen (H) og Øivind Tandberg-Hanssen (SV) har litt ulikt syn på hvordan idretten kommer ut i rådmannens budsjettforslag.

Fra høyre: Tage Pettersen (H) og Øivind Tandberg-Hanssen (SV) har litt ulikt syn på hvordan idretten kommer ut i rådmannens budsjettforslag. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

SOK-leder Øivind Tandberg-Hanssen (SV) mener budsjettforslagene til rådmannen er udramatiske for idretten. Tage Pettersen (H) mener frivilligheten står i fare.

DEL

Det kuttet som flest idrettslag trolig vil merke mest er forslaget om å redusere aktivitetsstøtten til lag og foreninger fra 1,38 til 1,00 millioner kroner.

Moss Idrettsråd i harnisk

– Frivilligheten generelt kommer dårlig ut i dette budsjettforslaget. Den foreslåtte reduksjonen i aktivitetsstøtte må vi se nøye på, sier Pettersen.

– I forhold til størrelsen på beløpene, mener vi hele byen, samfunnet og miljøene i de enkelte lagene får veldig mye igjen for kommunens bidrag i form av aktivitetsstøtten.
– Den er en av idrettslagenes viktigste inntektskilder, og den er viktig for at aktivitetsnivået skal holdes oppe.

– Hvis støtten reduseres må lagene redusere aktivitetene, eller så må medlemmene og foreldrene gjøre mer dugnadsarbeide. Og jeg er redd noen da vil føle det tungt å drive et idrettslag, sier Tage Pettersen.

Idretten kommer godt ut

– Størrelsen på aktivitetsstøtten har gått opp og ned de siste årene, og den har aldri vært så høy som den er i år, sier SVs Øivind Tandberg-Hanssen, som også er leder av Skole, oppvekst og kulturutvalget (SOK).

Han avdramatiserer rådmannens budsjettforslag og mener idretten kommer godt ut.
– Jeg synes ikke det er noen dramatiske forslag i budsjettet, og idretten blir tilgodesett på mange områder. Sprint får støtte til vintervedlikehold av kunstgressbanen, og kommunen tar seg av driften av de nye anleggene på Nøkkeland og Melløs, sier Tandberg-Hanssen.

Rådmannen tar høyde for økte kostnader knyttet til undervarme på nye Melløs stadion, Nøkkeland kunstgress og åpningen av flerbrukshallen på Kambo neste høst, og foreslår bevilgninger til dette på minimum 700.000 kroner i 2011 og 1,5 millioner kroner årlig fra 2012. Sprint-Jeløy vil få 75.000 kroner til vintervedlikehold av Amfibanen.

Holder igjen

Rådmannen har på den annen side ikke funnet penger til rehabilitering av kunstgressbanen på Melløs som er beregnet til å koste 700.000 kroner.
– Det er usikkert hvor mye det vil koste. Idrettsrådet har antydet at det vil koste 1,8 millioner. Vi vil se om det er mulig å bruke noen av pengene som ligger i sikkerhetsmarginen for kalkylen av oppgraderingen av Melløs stadion, dersom det blir penger til overs, sier Øivind Tandberg-Hanssen.

Vet ikke om Mossehallen må stenge


– Vi vil se om det er mulig å finne penger til rehabiliteringen nå, og vi vil også se om Sprint kan få hele beløpet (150.000 kroner) de har søkt om for vedlikehold av banen på Refsnes, sier Tage Pettersen.
Rådmannen har heller ikke funnet penger til et forprosjekt for rehabilitering av svømmehallen i Mossehallen.

– Dette er en veldig kompleks sak, og man må se an flere ting før man legger for mye penger i Mossehallen.

Artikkeltags