Rodriguez og Krug har signert for MFK

Jorge Rodriguez og Marcos Gondra Krug forblir mossespillere ut 2014-sesongen.

Jorge Rodriguez og Marcos Gondra Krug forblir mossespillere ut 2014-sesongen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Jorge Rodriguez og Marcos Gondra Krug har signert for Moss Fotballklubb.

DEL

De to spanjolene forblir MFK-spillere ut 2014-sesongen.

LES OGSÅ: Superduo på vei til Moss igjen

– Vi had­de vel­dig lyst til å kom­me til­ba­ke og bi­dra mer på det­te la­get. I til­legg er det en for­del at vi er her i godt tid før se­rie­start, slik at vi får mu­lig­he­ten til å hil­se på alle de nye spil­ler­ne som har sig­nert, sa Krug til Moss Avis før onsdagens tre­nings­økt på Melløs.

Vi had­de vel­dig lyst til å kom­me til­ba­ke å bi­dra mer på det­te la­get

Og det er in­gen tvil om at det­te er to vik­ti­ge spil­le­re å få på plass i den sats­en­de fot­ball­klub­ben, som har som mål å lig­ge helt i top­pen av 2. di­vi­sjon i år. For det var nok mange som la merke til hva de talentfulle span­jo­le­ne var gode for i fjor.

Sen­tra­le spil­le­re

Jor­ge Rod­ri­guez sco­ret fle­re fan­tas­tis­ke og ikke minst vik­ti­ge mål, mens Mar­cos Gondra Krug var svært del­ak­tig i sin rol­le som midt­stop­per.

– De var sen­tra­le spil­le­re un­der den po­si­ti­ve høstsesongen. Våre ambisjoner er å utvikle laget videre og der er det viktig at spanjolene er med, sa MFK-trener Arne Erlandsen, som naturligvis var storfornøyd med signeringene.

Men den­ne gan­gen kan det være at Mar­cos Gondra Krug får spil­le på midtbanen, der han i utgangspunktet hører hjemme.

– Vi vet jo at hans øns­ke er å spil­le høy­ere på ba­nen og det skal vi ha i bak­ho­det, fort­sat­te Er­land­sen.

Får øko­no­misk hjelp

MFK-le­der Tho­mas Thor­kild­sen kun­ne med gle­de fortelle at de to ny­kom­mer­ne ikke kos­ter klub­ben en kro­ne, da de i går skrev un­der på hver sin kon­trakt.

I lik­het med an­set­tel­sen til toppspillerutvikleren Ørjan Chris­tian­sen, er det MFKs støttespillere som har gjort det mu­lig å hente de to forsterkningene fra Spania.

– Ja, vi har fått til dette gjennom økonomisk støtte fra eksisterende og nye venner av klubben. Jorge og Marcos kos­ter derfor ikke klub­ben en kro­ne.

Den to­ta­le brut­to­kost­na­den vi har med A-la­get er på to mil­li­oner, og det er vik­tig for klub­ben å ikke gå uten­om de øko­no­mis­ke ram­me­ne vi har lagt for 2014. Men det er vi som har ei­er­ska­pet og alle ret­tig­he­tene til kontraktene, pre­si­ser­te MFK-le­de­ren før han deretter tak­ket for støt­ten:

– Jeg vil ret­te en stor takk til de som har gjort det­te mu­lig, og vi ser fram til et godt sports­lig år på Melløs, la Thorkildsen til med et smil.

Men det er fort­satt mu­lig­he­ter for at det duk­ker opp fle­re ta­len­ter på Melløs i ti­den som kom­mer. Per dags dato har Moss Fotballklubb to­talt 16 A-lagsspillere kla­re. Men for å få en komplett stall før sesongstart, er det stor sannsynlighet for at det er flere som signerer innen kort tid.

– Vi prø­ver å få en kom­ple­men­tær stall, så da ten­ker jeg meg 20 spil­le­re i til­legg til to keep­ere. Men hvem det blir må vi jo se an. Det kom­mer an på hva slags øko­no­mi vi har til rå­dig­het, avrundet Erlandsen.

Artikkeltags