Tage Pettersen: - Kunstgress mest aktuelt på Bellevue

Tage Pettersen (H) er klar over anleggsproblematikken på Jeløy, og kunstgress på Bellevue er mest aktuelt.

Tage Pettersen (H) er klar over anleggsproblematikken på Jeløy, og kunstgress på Bellevue er mest aktuelt. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Tage Pettersen (H) setter pris på at noen børster støv av anleggsplanene, men legger ikke skjul på hva som bør prioriteres.

DEL

I gårsdagens utgave av Moss Avis gikk leder i Sprint-Jeløy, Anne Bramo ut og presenterte 30 år gamle anleggsplaner for Reier-området. Anleggskapasiteten på Jeløy er sprengt, tiltross for at en 50 mål stor tomt på Reier, som er ment for idrettsanlegg, står urørt. En skrapet kommunekasse hindrer imidlertid politikerne i å realisere planene, og i følge Tage Pettersen er oppgradering av Bellevue det mest aktuelle for øyeblikket.

– Jeg er veldig glad for at noen tar frem gamle anleggsplaner fra skuffen og ser på muligheter for utvikling av idrettsanlegg, men slik kommunens økonomiske situasjon er i dag, er det lite vi får gjort. Det er først og fremst fotballkapasiteten som er sprengt på Jeløy, og kunstgressbaner prioriteres. Derfor er planene om kunstgress på Bellevue det mest aktuelle, sier Pettersen.

Han legger ikke skjul på anleggsproblematikken, men presiserer at kommunen er avhengig av hjelp fra idrettslagene.
– Vi har begrensede midler, men kan selvfølgelig legge til rette og regulere områder for idrettsanlegg. Idrettslagene og idrettsrådet må gå sammen for å finne finne finansielle løsninger.

Bramo har imidlertid planer om å kalle inn til en idèdugnad som involverer politikere, FAU-representanter på skolene, idrettsrådet, idrettslag og næringslivet.
Savnet etter en flerbrukshall på Jeløy er stort, men Pettersen tror dèt eventuelt er planer som kan realiseres på lengre sikt.

– Frem til i dag har den type idrettsanlegg kun vært aktuelt sentralt i byen, men det vil bli etablert et slikt anlegg i forbindelse med skoleutbyggingen i nordre bydel. Folketallet vil imidlertid fortsette å vokse de neste 20 årene og i løpet av den perioden vil etablering av bydelsanlegg bli mer aktuelt, avslutter han.

Artikkeltags