September-tallene viser en nedgang på 1. 894 arbeidssøkere fra forrige måned. Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. I tillegg til de arbeidsledige, er nå 4.331 permitterte i september. Det er 1.202 færre enn i august.

Øst-Viken som er alle kommunene i tidligere Østfold og Akershus, minus Asker og Bærum, har over tid vist en dalende andel arbeidssøkende. Ledighetstoppen i Øst-Viken ble nådd i april i fjor, da over 60 000 personer var arbeidssøkere. Nesten halvparten av de som nå er registrert som arbeidssøkende, defineres som langtidsledige fordi de har vært uten arbeid i mer enn 26 uker.

Blant kommuner med høy ledighet er bykommuner som Moss og Halden med 5,8 prosent, Fredrikstad med 6,5 prosent og Sarpsborg med 6,8 prosent.

På landsbasis er ledigheten nå på 4,6 prosent, og 129.616 personer er dermed helt eller delvis uten arbeid.