Dette blir femte året på rad Sorg og omsorg i mosseregionen tilbyr sorggrupper for barn og unge. Erfaringene er gode.

– Våre erfaringer er at det er minst like viktig for barn som for voksne, å få lov å snakke ut om alt de har på hjertet etter å ha mistet én av sine kjære. At de klarer å sette ord på sine følelser, opplevelser og tanker er viktig for å bearbeide tapet, sier Astrid Gangestad.

Det blir én sorggruppe for barneskolebarn, og én for ungdommer. Barnegruppen møtes cirka hver tredje uke, til sammen ni ganger.

– Første samling er planlagt til onsdag 14. oktober, og gruppen skal møtes i kjelleren i Jeløy kirke. Der er det god plass til å prate, leke og spise, sier Gangestad.

Spiser sammen

Hver samling varer i halvannen time, og det serveres alltid noe å spise til slutt.

– I barnegruppa pleier vi å snakke litt, lage ting, dekorere, tegne, male og leke litt, forteller Ellen Lykke Trier. Hun er leder for barnegruppa sammen med Astrid Gangestad.

De har mange års erfaring i å drive med sorggrupper og å snakke med barn om sorg. I tillegg kan de voksne som skysser barna samles til en kopp kaffe og samtale i et nærliggende rom hvis de ønsker. Der blir de godt ivaretatt av Asle Ørnhaug.

LES OGSÅ: Moss har egen helsestasjon for ungdom, dit kan de komme med vonde tanker og følelser

Trygt fellesskap

I sorggruppene skapes det et trygt fellesskap, og det kan være godt å se at man ikke er alene om å ha mistet noen. Samtidig får barna hjelp til å se framover.

LES OGSÅ: Eli Rygg snakker om sorg og omsorg på biblioteket

– Barn er i stadig utvikling. Det er derfor ikke unormalt å kjenne på sterke sorgreaksjoner selv om det har gått lang tid. Ettersom man blir eldre endres også tankene om døden og livet, og da kan det være godt å være med i en gruppe hvor de andre har erfart noe av det samme, sier Gangestad.

Sorg og omsorg arrangerer også egne grupper for ungdommer. Diakon Mia Erlandsen er primus motor, sammen med Eli Sannem.

– Ungdomsgruppa møtes på Arena, og legger til rette ettersom hva slags behov den enkelte ungdom har, sier de.

Sorg og omsorg

  • Sorg og omsorg er en frivillig organisasjon, som har som formål å hjelpe og støtte mennesker i sorg og spre informasjon og kunnskap om sorg og sorgarbeid.
  • Dette gjøres gjennom å arrangere ulike typer sorggrupper og temakvelder.
  • Styringsgruppen for Sorg og omsorg i mosseregionen består av representanter fra Moss Frivilligsentral, Home-Start familiekontakten, Moss og Jeløy kirker, kreftkoordinator og frivillige.
  • Tilbudet er gratis og livssynsåpent. Det er også mulig å melde seg på selv om man bor utenfor mosseregionen.
  • For påmelding eller mer informasjon, se Facebook på Sorg og omsorg i mosseregionen, eller ta kontakt med Frivilligsentralen.