AUF og Arbeiderpartiet mener i debattinnlegget "En boligpolitikk for vanlige folk" at de står for en boligpolitikk for vanlige folk ved å la staten eller kommunen eie en del av boligen din som du med tid og stunder kan kjøpe fullstendig eierskap i. Problemet i dette er bare at om stat og kommune ikke hadde hindret vanlige folk i å kjøpe bolig ved å kreve dyre avgifter, eiendomsskatt og føre en nei til nybygg-politikk så ville vanlige folk hatt penger til å kjøpe egen bolig for en rimelig pris. Staten er altså problemet i boligpolitikken, ikke løsningen.

Vi har kultur i Norge for en sterk eiendomsrett og selvom sosialistenes våte drøm er å ha statlig kontroll over private boliger, så er det et viktig frihetsprinsipp at folk kan eie og kjøpe bolig uten offentlige inngrep. Dette frihetsprinsippet i boligpolitikken er ikke fullkommen i dag, men Frp er eiendomsrettens fremste beskytter i Norge, og derfor vil et sterkt Frp på Stortinget i forhandlinger sikre en billigere og mer folkevennlig boligpolitikk. Sosialistene vil derimot med sin trangsynte boligpolitikk, deres økte skatter og avgifter hindre vanlige folk i å realisere boligdrømmen.

En spredt og mer fleksibel boligbyggingspolitikk er avgjørende for at boligmarkedet skal fungere ved å få ned boligprisene og de tilhørende kostnadene ved å eie egen bolig, slik at vanlige arbeidsfolk får råd til å eie fremfor og leie.

Derfor skal Østfold Frp satse på åpning av områder som i dag har sterke restriksjoner, videre fortetning i tettbebygde strøk, endring av markagrensene og fjerne Markaloven, ha en liberal holdning til høyere bygging og gi reelle bevilgninger til investeringer i både vei- og kollektivnettverk i og til byene så folk kan bo i distriktene og likevel jobbe i byene. Gjennom slike virkemidler vil Frp tilrettelegge for økt boligbygging og redusere det høye presset på boligmarkedet.

For ytterligere å gi folk kjøpekraft til egen bolig skal Frp heve grensen for hva unge årlig og totalt kan spare gjennom BSU-ordningen, fjerne dagens egenkapitalkrav og la bankene selv vurdere den enkeltes evne til å betjene lån, gjøre eiendomsskatt ulovlig i Norge og fjerne dagens dokumentavgift fordi den er en statlig snikinntektskilde som fordyrer boligkjøp uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske omregistreringskostnadene.

Østfold Frp står altså for en markedsliberal og individrettet boligpolitikk, som på en kostnadredusert måte rettferdig sikrer alle i samfunnet å ha lik mulighet til å eie sin egen bolig.