Den tidligere samferdselsministeren Knut Arild Hareide hadde ikke sans for at Avinor skal overta Rygge sivile lufthavn. Han visste tydeligvis ikke at denne delen er lagt ut for salg og gjenspeiler dermed interessen for saken.

Nå har vi fått ny regjering med ny samferdselsminister, en ny sammensetning i Stortinget og mulighet for en samferdselspolitikk som også ivaretar distriktene inklusiv Østfoldregionen på en god måte.

Selv om vedtak om en 3. rullebane på Gardermoen foreløpig er lagt på is i påvente av at flytrafikken når gamle høyder, bør det være liten tvil om at krav til flytransport vil stige i tråd med befolkningsøkning, næringsutvikling og ønske om effektiv transport. Snart vil flytrafikken igjen vært tilbake på gamle høyder.

Flyplassen på Rygge er velegnet både for befolkningen i regionen og for videreutvikling av konkurransedyktig og bærekraftig industri. Feriereiser med fly vil mest sannsynlig igjen få et stort og økende passasjervolum. En bærekraftig industri vil i framtiden ha behov for flytransport med kortest mulig strekning og tid fra produksjon til markedene. Utslipp fra flytrafikken er så betydelig at kraftige grep er nødvendig også for denne sektoren dersom vi skal ha mulighet for å nå klimamålene.

Det vil bli stilt mange og strenge miljøkrav til fremtidens lufttransport. Her er det både konsepter og teknologi som ikke er på blass. Klimaeffektene vil allerede nå være vesentlige bedre fra Rygge med kortere fly avstand til de utenlandske markedene. I tillegg kommer effekten av mindre behov for først å frakte gods og folk fra regionen til Gardermoen.

Det er allerede en betydelig samlet kompetanse innen luftfart og lufttransport hos Forsvaret på Rygge og Kongsberggruppen som utvider sin virksomhet i betydelig grad. Sammen med andre etablerte industrielle aktører og akademia gir dette unike muligheter for å være med på, og bli et kraftsentrum i det grønne skiftet innen luftfart. Her kan det skapes nye og fremtidsrettede arbeidsplasser som bidrar til at det grønne skiftet blir en realitet.

Dersom den sivile delen av flyplassen på Rygge overtas av andre næringer enn flytransport vil en unik mulighet bli tapt for befolkningen, industrien, akademia og klimaet i vår region. Her er det på sin plass at ledende politikere i regionen snakker sammen på tvers av politiske skillelinjer om felles utspill i en sak som er av stor betydning for så mange.