Stenging av havnene gjelder ikke godstrafikken til Moss Havn