Stenging av ishallen vil koste kommunen dyrt, men også klubbene vil lide: – De mister tilbudet i nærområdet sitt

Hvis ikke Moss ishall får økonomisk støtte til et nytt kjøleanlegg, må hallen stenge. Det vil i så fall bli svært dyrt for kommunen. Det kan også gå hardt utover klubbene som bruker hallen.