Gå til sidens hovedinnhold

Stengingen av Fjordveien: Kortreist finansiering

Debatt

I Moss Avis onsdag 24.februar står å lese at prosjektsjef Birger Steffensen i Bane NOR uttaler: "Stengning av Fjordveien vil kunne føre til avbøtende tiltak". På neste side i samme avis leser vi en melding om at UP nok en gang har hanket inn et knippe fartssyndere i Fjordveien, og dermed nok en gang innkassert en betydelig økonomisk gevinst.

Forslag til løsning: Fjordveien holdes åpen, fartsdemperne fjernes, og 40km fartsgrense beholdes. Dermed vil man kunne kjøre raskt og rimelig sikkert forbi den rasutsatte strekningen, og statens inntekter økes vesentlig. Overskuddet settes inn på sperret konto øremerket "Fremtidig tunnel for Rv 19". Dermed vil Fjordveien kunne holdes åpen og av-bøtende tiltak unngås. Kontoen frigis når våre politikere har fått det riktige tunnelsynet.

Mossik og Kjell Andenæs

Kommentarer til denne saken