Moss by med sin fine beliggenhet ved Oslofjorden er et yndet mål for utbyggere, også fra Oslo. Det resulterer ofte i spenstige prosjekter som skaper kraftige protester fra naboene, som for eksempel den tidligere Fretex-eiendommen på Jeløya.

Det foreligger nå konkrete planer for utbygging av Sterud-kvartalet i regi av Oslo House. Prosjektet har vært oppe i planutvalget i Moss kommune to ganger, og kommer som en sak i møte tirsdag 6.10. Ingen innsigelser fra politikerne i utvalget selv om denne gigantutbyggingen bryter med høydene i sentrumsplanen. I fremlegget er ikke eksisterende naboeiendommer tegnet inn eller tatt hensyn til. Så hva med oss som blir boende bak en høy vegg, 12–14 meter unna?

Les også: Urbane Moss – ser mot Oslo: Tidenes boligboom i byen

Tegningene fra første presentasjon viser en gigantutbygging av området Gregers gate – Svaebakken – Skoggata – Kongens gate med høyder på noe av bebyggelsen som langt overstiger Sentrumsplanens bestemmelser og føringer. Ett av boligtårnene vil bli satt opp i krysset Svaebakken – Gregers gate. Dette tårnet vil, ifølge tegningene, være omtrent 12 m bredt og 8,5 m høyere enn naboblokka Svaebakken 8. I tillegg kommer eventuelle tekniske installasjoner og takterrasse med planter og trær.

Les også: Kjempeprosjekt i Moss: Planene klare for et helt kvartal midt i byen

For beboerne i Svaebakken 5 og 8, samt naboeiendommene i Gregers gate/Kongens gate vil det bli en særdeles kraftig forringelse av bomiljøet, og tap av bo- og livskvalitet dersom det gis dispensasjon fra Sentrumsplanens høydebestemmelser. Vil minne politikerne på at blokka i Gregers gate/Kongens gate fikk nei til å bygge høyere enn det sentrumsplanen tillater. Høyblokka ville ikke blitt godkjent og bygd i dag. Oslo House vil nå bygge en ny blokk i fortsettelsen av høyblokka som tetter igjen hullet med lys og sol som vi får på ettermiddagen/kvelden, mellom høyblokka og det gamle bankbygget. Alle innbyggere i Moss har krav på et attraktivt nærmiljø, godt bomiljø og gode lys- og solforhold. Dette vil vi ikke få med den planlagte utbyggingen av Sterud-kvartalet. Vi er opptatt av byen vår med fine og gode bomiljøer, også for kommende generasjoner.

I juli 2019 fikk vi tilsendt områderegulering fra utbygger. Brevet ble sendt ut midt i fellesferien med kort svarfrist. Naboene kom med innsigelser mot høyde og størrelse på prosjektet. Disse innsigelsene er ikke tatt med i møter med politikerne.

Vi ber herved innstendig politikerne i Moss om ikke å la seg blende av spektakulære boligprosjekter med beplantede takterrasser som nesten aldri blir benyttet. Viktig å ta mest hensyn til de som allerede bor i byen. Hvordan skal biltrafikk i sentrum løses med 250 nye leiligheter? Trafikken står allerede morgen og ettermiddag! Sentrumsplanen gjelder til og med 2026, og er et styrende dokument for Moss kommune. Det bør være svært gode grunner til å fravike den.