Stoppet mann i 70-årene – kjørte i alkoholpåvirket tilstand