Det opplyser Tolletaten i en pressemelding.

– Øvelsen foregår fra klokka 10:30 til klokka 13:00 onsdag 23. oktober. Den involverer totalt om lag 160 personer fra Brann- og redningsetaten, politiet, helsevesenet/ambulansetjenesten, samarbeidende aktører på Svinesund, samt Tolletaten, forteller øvingsleder Christopher Olson i Tolletaten.

Øvelsen vil gi utfordringer for trafikkavviklingen ved tollstasjonen.

– I første rekke gjelder dette for godstransportørene, men også øvrige reisende bør beregne at det tar lengre tid enn vanlig å passere tollstasjonen – også i etterkant av øvelsen, sier Olson.

Han forsikrer at den ordinære grensekontrollen fortsatt vil være ivaretatt.