Saken ble først publisert 19. september, men ble 25. september oppdatert med flere aktiviteter for barn som går i 3.-7.-klasse.

I uke 40 er det høstferieklubb i Moss kommune i samarbeid med ulike idrettslag og foreninger. Til sammen er det 300 gratisplasser for barn fra 3.–7. trinn. I tillegg til noen aktiviteter for ungdom.

Se hele programmet lenger ned i saken.

– Bakgrunnen for at vi har fått til en ekstraordinær ferieklubb er at vi fikk bevilget 200.000 kroner av politikerne. Det kom på et tidspunkt som gjorde at de var vanskelig å benytte ordentlig i sommer, sier Arthur Olsen, avdelingsleder i Moss kommunes avdeling for samskaping.

Dermed fant de ut at de kunne få til en høstferieklubb i år. Dette er ikke noe de pleier å ha. Siden 2013 har de hatt det to ganger.

– Vi satte i gang raskt og kontaktet flere tidligere og nye samarbeidspartnere. For noen kom det litt brått på, men jeg synes vi fikk til et veldig godt program, sier Olsen.

Det har også blitt opprettet et samarbeid med idrettslinja på Kirkeparken videregående skole hvor flere av ungdommen ønsket å stille opp som aktivitetsledere.

Se programmet her:

Ungdomsaktiviteter

I tillegg til aktiviteter for de minste, er det noen aktiviteter for ungdom.

Her er oversikten:

Nytt prosjekt

I kommunen er de også i gang med et nytt prosjekt hvor de skal tilby gratis aktiviteter til barn og unge etter skoletid.

– Vi har akkurat ansatt en koordinator og fritidsguide som holder på med et Bufdir-prosjekt som skal gå over to år – muligens tre år om vi får forlenget perioden. Det er aktiviteter rett etter skolen i samarbeid med lag og foreninger, forteller Olsen.

Nå er koordinatoren og fritidsguiden i gang med å kartlegge i skolene om interesser og fritidsvaner.

Fange opp elever

– Målet er å gi barn og unge mulighet til å delta i flere aktiviteter, og kanskje bistå der det er en utfordring med å melde seg på ordinære aktiviteter. Målet vårt er å klare å fange opp elever som til vanlig ikke deltar i ordinære fritidsaktiviteter av en eller annen årsak, og gjøre det lettere for dem å delta, sier Olsen.

– Det er et stort prosjekt som vi akkurat har startet. Vi er veldig spente og jeg er veldig glad for at vi har kommet i gang, legger han til.

– Er høstferieklubben en slags smakebit på dette?

– Ja, egentlig. Koordinator og fritidsguide har brukt litt tid på å bli kjent med ulike lag og foreninger. De skal bli bedre kjent med barn og unge, og kommer til å dra rundt på de ulike aktivitetene. Du kan kalle det en slags pangstart.

Nå håper han at det blir full rulle i høstferien. Noen har allerede begynt å melde seg på.

– Jeg håper virkelig det blir fullt, sier Olsen.