Stortingsrepresentant Tage Pettersen og justisminister Monica Mæland skryter av historisk satsing på politiet i et debattinnlegg 9. februar. Selvsagt er satsingen i politiet historisk. Det er den hvert eneste år. Spørsmålet er hva man får ut av satsingen?

I politiet går det bra noen steder, og mindre bra andre steder. Det samme gjelder i helsevesenet, Forsvaret, skolen – ja, overalt er det positive og negative sider. Det som er skuffende er at justisministeren og Tage Pettersen ikke ser ut til å ta de svært nedslående rapportene fra Riksrevisjonen og Politiets kapasitetsvurdering på det politioperative området som ble offentliggjort nå i februar på alvor. Fremfor å trekke frem enkeltsitater fra noen lensmenn og ordførere fjernt fra Østfold og vårt politidistrikt bør folk få vite hva snart åtte år med knallhard sentraliseringspoltikk fra regjeringa og FrP har ført til.

Kort fortalt er det dokumentert at det kun har blitt to ekstra tilgjengelige operative politiårsverk på patrulje gjennom nærpolitireformen. I hele landet. Øst politidistrikt er på bunn når det gjelder innbyggernes vurdering av synlig politi i våre lokalsamfunn. Dette er totalt motsatt av løftene som ble gitt om at det var nødvendig å legge ned over 120 lensmannskontor og sentralisere arbeidsoppgaver for å frigjøre mer politifolk til å komme ut blant folk på patrulje.

I lang tid har regjeringa sagt at grunnen til at det ikke blir flere patruljer er fordi de bygger opp «robuste fagmiljø». Fagmiljøene har selvsagt blitt bedre i politiet – som i andre sektorer, men Riksrevisjonens rapport avslørte at innenfor datakriminalitet er det store mangler. Landets fremste spisskompetanse ved Kripos klarer kun å håndtere to store saker i året. I Øst politidistrikt var det i 2019 ni ansatte av totalt rundt 1800 ansatte som jobbet med digitalt politiarbeid. Disse gjør en utrolig viktig jobb, problemet er bare at de er altfor få. Dette var også noe som kom fram i NTNUs forskningsrapport fra Trøndelag politidistrikt i 2020 – politiske festtaler følges ikke opp med flere ansatte innenfor dette prioriterte feltet.

Utallige justisministre har i årevis pekt på at antall anmeldelser som gjelder overgrep har økt massivt. Men hva hjelper det ofrene når tusenvis av saker ikke undersøkes, henlegges eller ligger i kø? Mengder av tips knyttet til overgrep har ikke politiet kapasitet til å følge opp. Opprinnelig skulle Kripos ha 200 ansatte som jobba med datakriminalitet ved utgangen av 2021, men det målet ble nedjustert til 150 blant annet grunnet økonomi. Samtidig har antall kommunikasjonsrådgivere i politiet blitt mer enn doblet under denne regjeringa og er nå på omtrent 80 stykker – i tillegg til at politiet kjøper private kommunikasjonstjenester for flere millioner kroner hvert år. Senterpartiet mener det er viktigere å ansette politifolk, dataingeniører og annen kompetanse politiet behøver fremfor kommunikasjonsfolk.

I 2020 skrev Riksadvokaten at «Mest markert er utviklingen for seksuallovbrudd som i 2016 hadde 159 dager og som har økt nærmest eksponentielt til hele 243 dager i 2019». Den store økningen i saksbehandlingstid går ut over ofrene som får livene satt på vent mens sakene ligger hos politiet, samtidig øker det presset på de etterforskerne og politijuristene som sitter med sakene i det daglige og føler at de ikke får gjort en så god jobb som de selv ønsker.

I Øst politidistrikt sendte politijuristene før jul et varsel om arbeidsforholdene og egen ledelse til Politidirektoratet. Politiadvokater gråter på jobb, har hundrevis av saker de må følge opp parallelt og klarer så vidt å holde hodet over vannet. Dette er noe justisminister og Høyre må ta på alvor, og det gjelde også i andre politidistrikter ifølge deres hovedtillitsvalgte.

Politiets innbyggerundersøkelse viser at folk flest har høy tillit til politiet. Det er bra. Men det som er alarmerende er at tilliten blant dem som har hatt kontakt med politiet går ned. Det er dem som er utsatt for kriminalitet som er der fokus bør være, ikke på oss som knapt ser eller har kontakt med politiet.