Svindel i forsikringssaker er et stort problem melder forsikringsselskap.

I en undersøkelse Norstat har gjort for Codan Forsikring kommer det nemlig fram 2 av 10 kjenner noen som har jukset med forsikringen. Undersøkelsen ble utført i oktober 2019, med et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter.

Den viser at 22 prosent av oss kjenner noen som har lagt på ekstra, meldt noe som er mistet som stjålet, unnlatt å melde fra om parkeringsuhell, eller endret historien om biluhell for å få igjen mer penger fra forsikringsselskapet.

– Statistikken viser at omfanget dessverre er enda høyere. Å lure til seg mer penger igjen på forsikringen enn man har krav på, betyr dyrere forsikring for alle oss andre, sier Nils Kristian Brekke, som er tidligere politimann og jobber som utreder i Codan Forsikring, i en pressemelding.

– Med så høye tall kan det virke som mange ikke er klar over at dette regnes som svindel og er straffbart, legger Brekke til.

Ifølge Finans Norges svindelrapport ble det i 2018 avslørt forsikringssvindel for 314 millioner kroner.

– Selv om mange jukser med forsikringen, betyr det ikke at dette er akseptert. Vi bruker derfor store ressurser på å redusere omfanget av svindel, bemerker Brekke.

Gjengangere

Åtte prosent av de spurte sier at de kjenner noen som har lagt på ekstra for å få igjen mer enn de har mistet på reiseforsikringen.

Sju prosent sier at de kjenner noen som ikke har sagt fra om parkeringsuhell eller bulking. Seks prosent sier at de kjenner noen som har rapportert noe de har mistet som stjålet. Seks prosent sier at de kjenner noen som har meldt om stjålet eller knust mobil for å få ny igjen på forsikringen.

– Når personer er gjengangere i mistenkelige saker går vi grundig gjennom disse. Å bli tatt i forsikringssvindel kan resulterer i erstatningsansvar og bøter. Man kan også bli nektet forsikring, sier Brekke.

I de mest alvorlige sakene med forsikringssvindel risikerer man fengselsstraff. Du vil også kunne få det på rullebladet, noe som kan sette en stopper for yrkesplaner eller innreise til ulike land.

Ny telefon

Én av ti i alderen 18–29 år kjenner noen som har meldt at mobilen har blitt stjålet eller knust for å få ny telefon på forsikringen.

– Vi avdekker jevnlig at folk bruker forsikringen sin til å finansiere innkjøp av ny telefon. Ofte kommer disse sakene samtidig med lanseringen av populære mobilmodeller, som nye iPhone-modeller. Sånn skal det så klart ikke være, og bidrar bare til dyrere forsikringer for oss andre, sier Brekke, som ser at tallene for de unge er høyere enn for de eldre.

Saken fortsetter under bildet

Økonomiske problemer

Fire prosent sier de kjenner noen som har endret historien om hvordan et biluhell har skjedd.

– Ved forsikringssaker er det flere ting som sjekkes av ren rutine. Når biler kolliderer, ser vi blant annet på om skadene står i forhold til oppgitt fart. Det er ikke så lett å jukse seg til et troverdig biluhell og her blir mange tatt, sier Codans utreder.

Noen ganger er det selvforskyldte skader som skjules som uhell. Andre ganger er det økonomiske problemer som gjør at man ønsker å innkassere en forsikringssum.

– Vi ser at dårlig økonomi eller høy gjeld ofte er utløsende for å begå forsikringssvindel. Det gjør at en situasjon som i utgangspunktet var tragisk blir enda verre. Forsikringsselskapene oppdager svindel i langt større grad enn før, sier Brekke.