– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken. Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede fredag komme med ytterligere tiltak, varsler parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

LES OGSÅ: Her finner du alt om koronaviruset på Moss Avis

Dette er noen av hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, Frp, SP og SV på Stortinget:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.
  • Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
  • Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.

Regjeringen har varslet at det kommer ytterligere økonomiske tiltak den 20. mars og 27. mars.

Fakta

Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av virusepidemien. Til sammen vil tiltakene koste staten 6,5 milliarder kroner.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot koronautbruddet uten å miste pensjonskroner.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

* Regjeringen vurderer også midlertidig utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for bedrifter.

(©NTB)