Klikk på hovedbildet for å se video.

En rapport laget av Norsk forening mot støy på oppdrag fra Hanan Vel, konkluderer med at støyen fra E6 allerede har nådd det nivået det skal ligge på i 2028–33 i henhold til Statens vegvesens prognoser.

Årsaker som oppgis i rapporten er økt trafikk, økt hastighet og økt maksvekt for tungtransport.

Jon-Willy Rydningen i Hanan Vel forteller at velforeningen bestilte støymålingen fordi problemet med støy har økt:

– Den største forskjellen er at nå er det trafikk hele døgnet. Det er aldri stille. Da fartsgrensen til E6 gikk opp til 110 enkelte strekk i 2014, gjorde støyen et kraftig hopp. Derfor bestilte vi en vitenskapelig måling. At vi skulle ligge 15–20 år foran prognosen i tid, det hadde vi ikke trodd, sier Rydningen.

Høyere enn anbefalt

Pål Jensen i Norsk forening mot støy har utført målingen.

– For uteplass anbefaler miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 at støyen ikke skal overskride 55 desibel. Det gjorde den flere steder på Hanan, sier han og tilføyer:

– Statens vegvesen utførte en strategisk støykartlegging i 2012, og beregnet støy ut fra forventet trafikkmengde om 15–20 år. E6 er allerede oppe på det nivået. Det skyldes både antall biler og økning av fartsgrensen. ÅDT (gjennomsnittlig døgntrafikk) ved Storebaug var i 2014 38.491, og fartsgrensen er satt opp. Ved Hanan er fartsgrensen på 100, andre strekninger er den på 110 og der er det enda verre. Biltrafikken på E6 gjennom Østfold har økt atskillig mer enn landsgjennomsnittet, sier Pål Jensen.

 

Ønsker tiltak

Hanan Vel håper nå på tiltak:

– Vi håper at man nå kan vurdere fartsgrensen på enkelte områder, og kanskje få et mykere underlag. Det er kolossal forskjell på regnvær og tørt vær, og på ny og gammel asfalt. Og så håper vi at man få godstrafikk over på tog, sier han.

Støyen er målt utendørs:

– Utgangspunktet vårt var at lekeplassen var et sted man måtte rope. Vi har vært opptatt av fellesarealene, at folk vegrer seg for å bruke hagen sin. Dette forgifter utearealene for oss. I et folkehelseperspektiv ønsker man jo å få folk ut, sier Rydningen og understreker at dette ikke bare gjelder Hanan, men områder ved Vansjø, Øreåsen, Krapfoss og langs hele E6:

– Dette angår flere enn oss.

Støtter

Rapporten ble behandlet av plan- og miljøutvalget (PMU) i Rygge kommune denne uka. Et enstemmig utvalg vedtok å oversende rapporten til Statens vegvesen for nærmere vurdering av tiltak. Dette var i tråd med innstillingen fra rådmannen.

– Dette er kraftig støy, og det var full enighet i utvalget om at Statens vegvesen bør gjøre noe med dette, sier leder av PMU, Hilde Pettersen (Ap).

- Lite vi kan gjøre

– Trafikken har økt mest på denne strekningen. Men det er lite vi får gjort med det, sier Statens vegvesen.

– Det stemmer at trafikken på E6 har økt mer enn forutsett. Og det er på denne strekningen trafikken på E6 har økt mest. Det kan nok skyldes av mye av lokaltrafikken gjennom Moss og Rygge går over E6. På tellepunktet vårt i Ryggeveien har trafikken nemlig ikke økt de ti siste årene, sier Jan Antonsen, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Ikke krav på tiltak

Likevel har ikke beboerne langs E6 krav på noen tiltak, ifølge Antonsen:

– Sist vi gjorde tiltak var da vi bygget ut E6 til firefelts motorvei. Da fikk enkelte hus utført tiltak. For å få rett til tiltak må man ifølge forurensningsforskriften ha en innvendig støy på over 42 desibel. Først da har man krav på tiltak.

– Fins det ingen forskrifter for utvendig støy?

– Jo, den såkalte T-1442, men den gjelder kun for nye veier og nye boliger. Ved eksisterende vei og bolig gjelder kun forurensningsforskriften. Og den fungerer nærmest som en brannslokning, og tar bare de verste tilfellene. Tanken er vel at folk oppholder seg mest innendørs, sier Antonsen.

- Har ikke penger

– Hanan Vel foreslår et mykere underlag, eller at fartsgrensen kan settes ned?

– Det finnes støyreduserende asfalt, men den har mindre slitestyrke, og er ikke økonomisk forsvarlig. Det forskes også på støyreduserende bildekk. Det er usannsynlig at man vil sette ned fartsgrensen på en veistrekning gjennom Østfold som nylig har fått økt fartsgrensen. Det vil eventuelt kreve politisk beslutning på øverste nivå. Og det samme gjelder hvis man skal gjøre tiltak på disse boligene. Det kan man jo beklage, men Statens vegvesen har ikke penger til å gjøre tiltak på støyutsatte boliger, som det finnes mange av i Østfold.

Statens vegvesen har et tellepunkt på Storebaug, hvor de teller biler, størrelsen og farten på dem.

– Fartsgrensen er 100, og hvis man ser alle biler under ett, er gjennomsnittsfarten her 100–101 km/t. Men det er klart noen trekker opp og noen ned. For tyngre kjøretøyer er fartsgrensen 80, og de trekker gjennomsnittsfarten ned, sier Jan Antonsen.