352 ansatte i Felleskjøpet går tirsdag ut i streik. Det rammer også Felleskjøpets fabrikk på Kambo.

Negotia-klubben og Felleskjøpet Agri ble ikke enige i årets lønnsoppgjør, og de klarte heller ikke å komme til enighet hos Riksmeklingsmannen natt til tirsdag.

Felleskjøpet Agri skal bytte arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO. I den forbindelsen krever de ansatte å sikre rettighetene som i dag er regulert i tariffavtalen.

- Det er uforståelig at et lønnsoppgjør som ble akseptert av alle de andre fagforeningene i Felleskjøpet ikke er godt nok for Negotia/YS. De velger isteden å ta sine medlemmer ut i en streik som vil ramme både Felleskjøpet og kundene kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter på forbundets nettsider.

– Negotia/YS, som representerer i underkant av 20 prosent av de ansatte, fremmet i forhandlingene et lønnskrav på rundt 12 prosent, noe som er nesten fire ganger så høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få i år. Negotia/YS krevde også i forhandlingene å få nedfelt at en rekke av arbeidsvilkårene i dagens avtaler skal videreføres for deres medlemmer når Felleskjøpet i 2020 overfører sin virksomhet til NHO-området. Det er selvsagt ikke mulig for Spekter å inngå avtaler som skal gjelde fra et tidspunkt vi ikke lenger vil være part i avtalen. Denne tariffavtalen gjelder frem til 1. april 2020. Når ny tariffavtale skal opprettes, ønsker Felleskjøpet på vanlig måte å diskutere denne med fagforeningene i forbindelse med hovedoppgjøret 2020, sier Bratten.