Det opplyser forbundet i en pressemelding torsdag.

«Ut ifra en samlet vurdering av omstendighetene rundt saken, generalsekretærens beklagelse og hans utøvelse av rollen som forbundets daglige leder, har styret fortsatt full tillit til generalsekretæren», skriver NFF.

Årsaken til at Bjerketvedts tillit har blitt et tema, er en klagesak i Pressens Faglige Utvalg. NFF klaget inn fotballmagasinet Josimar for ikke å ha gitt forbundet tilsvarsrett i en sak som blant annet berørte årsaken til at tidligere kommersiell direktør Erik Loe byttet stilling i NFF.

I forbindelse med klagen avslørte Josimar at Bjerketvedt var blant de anonyme kildene i artikkelen. Den offentliggjøringen reagerte generalsekretæren kraftig på, og han følte seg «blåst som kilde».

Samtaler internt

Det var på forhånd kjent at fotballpresident Terje Svendsen skulle gi NFFs etiske komité en orientering om saken torsdag.

«Forbundsstyret i NFF har drøftet generalsekretær Pål Bjerketvedts omtale av en ansatt i en bakgrunnssamtale med bladet Josimar. Bjerketvedt har beklaget på det sterkeste at han omtalte en ansatt. Han har beklaget direkte til den ansatte som ble omtalt, til ansatte og til forbundsstyret. Styret har tatt redegjørelsen og beklagelsen fra Bjerketvedt til etterretning», heter det i uttalelsen fra forbundet.

Bjerketvedt har overfor NTB og andre medier bekreftet at hans egen tillit har vært et tema som følge av Josimar-saken. Blant annet har det vært gjennomført samtaler med ansattrådet i NFF.

Tillit

– Situasjonen er tøff og spesiell å være i, med det utgangspunktet som er. Når det reises et spørsmål om tillit, så er det også krevende. Samtidig er jeg ansatt av forbundsstyret og rapporterer til forbundsstyret. Det er der spørsmålet om tillit må reises og vurderes. Det er situasjonen for meg nå, sa Bjerketvedt til NTB nylig.

Svendsen har også underveis i prosessen uttrykt at han har tillit til Bjerketvedt.

Bjerketvedt ble ansatt i lederjobben i Norges Fotballforbund i 2016.