Nordmenn grensehandlet for 16 milliarder kroner i fjor. Dette er penger som sikrer arbeidsplasser, skatteinntekter og verdiskapning i Sverige.

Hovedgrunnen til at så mange av oss handler i Sverige handler om pris og utvalg. Svenskehandelen drives av varer med et høyt avgiftsnivå i Norge, som alkohol, tobakk og brus. Norsk avgiftspolitikk er subsidiering av svenske arbeidsplasser.

Vi vet at hvis avgiftene i Norge reduseres vil folk handle mer i Norge. FrP har derfor i alle år arbeidet for å fjerne og redusere norske særavgifter.

Vi har dessverre stått alene om dette synet. Høyre, Sp, Ap og de øvrige partiene ønsker et høyt og høyere avgiftsnivå enn vi har i dag.

Jeg er derfor glad for at FRP nå i revidert statsbudsjett fikk kjempet gjennom en reduksjon på 40 prosent i avgiftene på brus/mineralvann.

Dette er et steg på veien for å få redusert avgiftene i Norge sånn at arbeidsplasser, skatteinntekter og verdiskapningen i større grad skjer i Norge enn i Sverige.

Man må nesten være politiker for å tro at en dyr norsk snusboks er mer farlig enn en billig svensk snusboks.