Audun Lysbakken nekter fortsatt å erkjenne grunnleggende feil og mangler ved SVs forsvarspolitikk.

Lysbakken hevder jeg bommer i min kritikk av SVs forsvarspolitikk. Men han overser glatt manglene og ansvarsløsheten i SVs egen forsvarspolitikk. Lysbakkens hovedpoeng er at kampflykjøpet svekker de andre forsvarsgrenene. Det er direkte feil.

Vår regjering skaffer Norge 52 nye F-35 kampfly, det beste kampflyet som er å oppdrive. Dette er den største investeringen i fastlands-Norge noensinne, og et enormt løft for Norges forsvarsevne.

Antallet nye fly, 52 stykker, er ikke tatt ut av løse luften, slik Lysbakken fremstiller det. Det er rett og slett det antallet som trengs for å forsvare landet, og for å støtte våre allierte ved behov. Flyene skal også samvirke med hæren og marinen da de er godt egnet til å bekjempe trusler på bakken og til havs. Lysbakken vil kutte antall kampfly. Med det ville han rammet luftforsvarets evne til å støtte de andre forsvarsgrenene. Det er å gjøre landet en bjørnetjeneste.

Lysbakken hevder vi kan spare 220 millioner kroner årlig i driftsutgifter dersom antall fly reduseres fra 52 til 40. Dette er smuler sammenlignet med regjeringens budsjettøkning til Forsvaret for 2019 på nesten fire milliarder!

Lysbakken kaller denne omdisponeringen av midler en styrking av Forsvaret. Sannheten er at SV ikke har til hensikt å styrke Forsvaret. SV har ingen planer om å bevege forsvarsbudsjettet ytterligere i retning to prosent av BNP. Forsvaret gjenoppbygges ikke med SV-politikk. Det er Høyre som er gått i bresjen for å gjenreise forsvarsevnen. Forsvarsbudsjettet er reelt økt med 27 prosent siden 2013, da Høyre overtok regjeringsmakten.

SV ønsker heller ikke at allierte NATO-soldater, særlig amerikanere, skal øve på norsk jord. Men Lysbakken har aldri klart å komme opp med et godt alternativ til NATO. Han mener nordisk forsvarssamarbeid er fremtiden. Høyre er enig i at Norden skal samarbeide tettere om forsvar. I motsetning til SV, har Høyre realistiske forventinger til hva et nordisk forsvarssamarbeid innebærer. Norden kan aldri erstatte NATOs kampkraft og avskrekkende evne. NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, og USAs sikkerhetsgaranti er fundamental for Norges sikkerhet. At SV fortsatt nekter å innse dette, er farlig for landet vårt.

Beklager, Lysbakken. SVs forsvarspolitikk holder ikke mål.